Lov om overvågning

Næsten 7 ud af 10 Danskere kender ikke reglerne for overvågning i private hjem.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Låse & Alarm.

Her får du forklaret reglerne kort og konkret.

 

Hvad er overvågning?

  • Overvågning skal forstås som ”vedvarende eller regelmæssig gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende fotografiapparat, tv-kamera eller lignende apparat.”

Hvor må man overvåge?

  • Man må overvåge sin private ejendom, herunder indgangspartier, have og indkørsel.
  • Det er ulovligt at tv-overvåge gader, veje, pladser og lignende, der benyttes til offentlig færdsel, samt naboer og forbipasserende fra sin ejendom.

Hvornår skal man fortælle, at man overvåger?

  • I hjemmet skal man informere eksempelvis rengøringsdamen og barnepigen om, at huset bliver overvåget.
  • Private, der tv-overvåger lokaler eller steder med ”offentlig adgang” eller arbejdspladser, skal oplyse dette med tydelig skiltning.

Hvilke optagelser må man dele?

  • Billeder af biler og andre køretøjer må gerne deles, så længe de ikke er ”personhenførbare”. Det er de, hvis nummerpladen er synlig, eller bilen har tydelige kendetegn som firmanavn eller lignende.
  • Optagelser af identificérbare personer må ikke deles i lukkede grupper eller online fora, f.eks. i forbindelse med et lokalt naboværn.

Hvordan skal man beskytte sine optagelser?

  • Alle optagelser fra tv-overvågning, hvor man kan genkende personer, skal slettes efter max. 30 dage, medmindre de anvendes som led i efterforskning eller konkret tvist.

Optagelser fra overvågningskamera skal sikres, så uvedkommende personer ikke kan få adgang til dem, b.la. ved hjælp af firewalls, kryptering, password samt mekanisk sikring. En tyv må ikke kunne stjæle en ukrypteret ekstern harddisk med optagelser på.